تبلیغات
كامپیوتر
  ... عمومی ,

غیرت و شرف اسلامی همه ملت های مسلمان اجازه نخواهد داد تا رژیم غاصب و جنایتکار اسرائیل بر سرنوشت مسلمانها مسلط شود و همانگونه که حضرت امام خمینی(ره) بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران فرمودند این جرثومه فساد باید از صحنه روزگار محو شود.


نوشته شده توسط مینا