تبلیغات
كامپیوتر
  ... عمومی ,

نیمه شعبان است
وصدای سبز پای بهار می آید
زمزمه روشن عندلیبان وصل می وزد
نبض حضور منتشر شقایق در رگه های خشك غیرت زمین می تپد
و از مجمع اهل بیت گل سرخ ، رایحه دلاویز دیگری جاده های خاكی زمان را خوشبو می دارد
نگــــــــارا
روایت هجر تو
قصه العشق لا انفصام لها
همه لحظه های ماست ، دیگر اكنون
منتظران و چشم انتظارانت را به نگاهی و اشاره ایی و دعایی بنواز

میلاد خجسته مهر سپهر سروری بر شیفتگان خاندان آل طاها مباركباد


نوشته شده توسط مینا