تبلیغات
كامپیوتر - چگونه می توان ویژگی Medio Sense را برای قطع شدن كابل شبكه (NIC ) غیرفعال نمود؟
 چگونه می توان ویژگی Medio Sense را برای قطع شدن كابل شبكه (NIC ) غیرفعال نمود؟ ... کامپیوتر ,

۱- دستور regedt 32 را اجرا كنید.
2- به مسیر زیر وارد شوید:
HKLM\System\C.C.S\Services\Tcpip\[parameters\
3- افزودن یك مدخل جدید از نوع DWORD :
DisableDHCPMediaSense=1
- پس از این كار آدابتور شبكه شما هنوز وضعیت ‏‎“Disconnected ” را نشان می دهد اما فرایند نصب كلاستر می تواند آدابتور را به شكل قابل دسترس برای ارتباط كلاستر شناسایی نماید.
- حال كه به سئوال فوق پاسخ دادیم بهتر است به ویژگی Medio Sense نگاهی بیاندازیم.
ویندوز دارای ویژگی ای به نام Media Sense می باشد. شما می توانید از این ویژگی در كامپیوترهای مبتنی بر ویندوز كه از Tepip استفاده می كنند استفاده نمایید تا بفهمید كه رسانه شما قطع نشده یا در حالت وصل قرار دارد . حالت وصل یا “ Media State “ به شكل ارتباط رسانه فیزیكی یا درج آن در شبكه تعریف می شد برای مثال فرض كنید یك رسانه فیزیكی 10bt یا 100bt آداپتورهای شبكه اترنت و هاب ها اساسا یك نود وصل داشته باشند كه وضعیت اتصال فعلی را نشان می دهند. این همان حالتی است كه در ان ویندوز یك حالت قطع را رد رسانه كشف كند. تمام پروتكل های مفید شده از آن اداپتور را حذف می كند تا این كه مجددا حالت وصل را شناسایی نماید. حالت هایی وجود دارند كه شما نمی خواهید؟؟؟ شما. این حالت را شناسایی كند. زیرا برای این كار می بایستی دستكاری كوچكی در رجیستری صورت دهند. در ویندوز NT این حالت وجود ندارد و با قطعی شبكه این پیغام ظاهر نمی شود. ولیكن در ویندوز 2000 با هر قطعی شبكه این پیغام ظاهر می شود. نكته جالب در این رابطه این است كه برخی از برنامه هایی كه قفلشان بر اساس كارت شبكه كار می كند وقتی با این پیغام قطعی شبكه در ویندوز 2000 مواجه می شوند دیگر كار نمی كنند ولیكن در NT اینطور نبوده و به كارشان ادامه می دهند. فرض می كنند كه شبكه وصل می باشد و نیز كارت های شبكه می بایستی دارای ویژگی Media Sense باشند. یعنی ممكن است حتی شما كارتی بدون این ویژگی را در ویندوز 2000 نصب نمایید ولیكن با قطعی شبكه پیغامی ظاهر نشود و انگار كه شبكه وصل می باشد. ولیكن به طور كلی؟؟؟ تنظیمی وجود دارد كه ویندوز 2000 را مانند ویندوز NT نسبت به این حالت قطعی شبكه بی تفاوت می كند و آن مدخل Disable DHCP Media Sense می باشد كه قبلا روش تنظیم آن را شرح دادیم و باعث اجرای آن برنامه می شود.
- نكته 1: 10b2 یا 10Base ) یا كواكیسال ( RJ-58 ) رسانه های مبتنی بر ارتباط نیستند. بنابراین ویندوز سعی در شناسایی حالت وصل (Connect ) در آنها زمانیكه مورد استفاده قرار گیرند نمی كند.
- نكته2: پروتكل های NetBEUI و IPX ویژگی Media Sense را تشخیص نمی دهند.
HKLM\System\C.C.S.\Services\TCPIP\Parameters\DisableDH
CPMediaSense(DWORD-Boolean)=0.1
شرح این مدخل: این پارامتر رفتار DHCPMadia Sense را كنترل می كند. اگر شما مقدار آن را یك بزنید مشتریان DHCP و حتی غیر DHCP ( none-DHCP )‌رویدادهای Media Sonse را از رابط NIC نادیده می گیرند. به طور پیش فرض رویدادهای MS مشتری DHCP را فعال می كند تا عملی انجام دهد مثل تلاش برای دستیابی به یك اجاره (Laese ) ( وقتی یك رویداد وصل اتفاق افتد) یا نامعتبر سازی رابط و مسیرها (routs ) ( زمانیكه یك رویداد قطع اتفاق افتد)
نكات : چند اثر نامطلوب ار غیرفعال سازی این ویژگی ظاهر می شوند. اگر دو كارت NIC داشته باشید و این ویژگی M.S. فعال باشد. اگر یك از NLC ها كار نكند از قید در می آید (Unbound ) و مسیرهای متصل به آن حذف می شوند به طوریكه تمام ترافیك از NIC های دیگر رد می شوند همچنین اگر یك كاربر در حال حركت(Protable Roaming ) داشته باشید ویژگی M.S همان چیزی است كه باعث ایجاد قابلیت برقراری ارتباط با هر شبكه ای می شود و همه چیز درست كار می كند بدون Relese.restart و renewing وغیره بعد از غیرفعال سازی M.S ویندوز با هم آیكون قطع شبكه را نشان می دهد و دستور Ipconfig پیغام قطعی كامل را می دهد و لیكن رابط شبكه به TCPIP مقید شده و می تواند با مشاهده جدول مسیرها از آن مطلع شوید و نیز سرویس كلاستر از طریق كابل Crossover قابل دسترس نمی باشد و هنگام نصب كلاستر برنامه نتواند NIC مورد نظر را شناسایی نماید.                                        


نوشته شده توسط مینا