تبلیغات
كامپیوتر - نگارش جدید نرم افزر FreeBSD منتشر شد
 نگارش جدید نرم افزر FreeBSD منتشر شد ... دریافت نرم افزار ,

شركت BSD نگارش 6.0 نرم افزار FreeBSD خود را منتشر كرد . بعد از یك انتظار طولانی نسخه 6.0 این نرم افزار هم اكنون برای تمام پایگاه های استاندارد موجود است .
به گزارش بخش خبر سایت http://www.IRITN.com ، نگارش 6.0 نرم افزار FreeBSD شامل حمایت بهتر از بی سیم و WPA است .
WPA یك فایل سیستم چند رشته ای است كه دارای فواید سیستم های چند هسته ای و دارای دو CPU است . این نرم افزار از چندین پردازنده چون AMD64 نیز پشتیبانی می كند .
كاربران با ستفاده از این نرم افزار می توانند فایل های رسانه ای را خریداری كرده و یا ISO ها را به صورت رایگان از BSD یا Bittorrent خریداری كنند .نوشته شده توسط مینا