تبلیغات
كامپیوتر - ICDL‬ چیست؟
 ICDL‬ چیست؟ ... عمومی ,
ICDL‬مخفف ‪ International Computer Driving License‬به معنای گواهی نامه بین‌المللی كاربری كامپیوتر است.
در سال ‪ ۱۹۹۴‬كشور فنلاند، از جمله كشورهای پبشرفته در گزینش فناوری اطلاعات و ارتباطات موفق به‌ارایه گواهی نامه كاربری كامپیوتر (‪ (ICDL‬شد.
در سال ‪ ،۱۹۹۵‬انجمن جوامع انفورماتیك اروپا (‪ (CEPIS‬یك گروه ویژه تحت حمایت مالی اتحادیه اروپا ایجاد كرد كه هدف آن، دستیابی به روشی برای ارتقای سطح مهارتهای ‪ IT‬در سراسر اروپا بود.
این گروه ویژه در سال ‪ ۱۹۹۵‬و اوایل ‪ ۱۹۹۶‬میلادی ، آزمون‌های آزمایشی برگزار كردند تا اینكه سرانجام در آگوست ‪ ۱۹۹۶‬گواهینامه اروپایی راهبری كامپیوتر (‪ (ECDL‬در سوئد ارایه و به تدریج در سراسر اروپا و سپس در سطح بین‌المللی مطرح شد.
برنامه ‪ ECDL /ICDL‬توسط بنیاد ‪ ECDL-F/ECDL‬در سطح جهانی اداره می‌شود.
این بنیاد كه در سال ‪ ۱۹۹۷‬تاسیس شد، سازمانی غیر انتفاعی است كه وظیفه آن بهبود، گسترش و تصدیق مهارتهای كامپیوتری و دانش ‪ IT‬است.
در سال ‪ ،۱۹۹۸‬هجده‌كشور به این گروه پیوستند و امروزه ‪ ECDL‬بسیارفراتر از مرزهای اروپایی كاربرد دارد، این گواهینامه خارج از مروزهای اروپا ‪ ICDL‬نامیده می‌شود.

نوشته شده توسط مینا