تبلیغات
كامپیوتر - هشدار: به پیام هایی كه از شاهزاده دیانا به دست شما می رسد جواب ندهید
 هشدار: به پیام هایی كه از شاهزاده دیانا به دست شما می رسد جواب ندهید ... اخبار فناوری ,
كارشناسان ضد ویروس به كاربران هشدار دادند تا مواظب یك مجموعه ایمیل اسپم كه به آنها مژده دریافت یك جایزه هنگفت از موسسه یاد بود شاهزاده دیانا را می دهد باشند.

به گزارش بخش خبر سایت http://www.IRITN.com ، در این پیام های ایمیل قلابی به دریافت كننده مژده داده می شود كه آنها یك هدیه 2.6میلیون پوندی دریافت كرده اند و باید با موسسه تماس بگیرند. اما این پیام ایمیل واقعا از طرف موسسه یادبود كه در سپتامبر 1997و بلافاصله بعد از فوت شاهزاده دیانا تاسیس شده بود به كاربران ارسال نشده بود.
به گفته شركت امنیتی سوفوس این اسپم كمی غیرعادی محسوب می شود زیرا از نام یك موسسه خیریه واقعی و نام یكی از كارمندان واقعی آنجا استفاده كرده است.
موسسه خیریه شاهزاده دیانا نیز هشداری در این زمینه در وب سایت خود منتشر كرد.
در بعضی از این پیام ها لینكی داده شده است كه كاربر را به وب سایت دیگری راهنمایی می كند و در آنجا از كاربر درخواست جزئیات حساب بانكی می شود و در بعضی از پیام ها از كاربر خواسته می شود با موسسه خیریه تماس بگیرند و با فرد معینی صحبت كنند.
اما به گفته این موسسه خیریه تاكنون هیچ تماسی از سوی كاربران درباره ی اینكه آنها پولی به موسسه واریز كرده اند صورت نگرفته است.

 


نوشته شده توسط مینا